POLITIKA PRVATNOSTI

Hvala sto ste posetili nas portal 321 Srbija

Portal 321 Srbija vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Portal 321 Srbija (u daljem tekstu Portal) se obavezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja ove web stranice.

Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom ovog sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu.

Portal možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke.

Pristupom Portalu, sakupljamo podatke koju uključuju IP adresu Vašeg računara, vrstu pretraživača, ime domena, vreme posete, adresu web stranice s koje ste došli, te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj web lokaciji o čemu ste bili obavešteni na svim stranicama web sajta.
Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge.

Podaci koje skupljamo su sledeći:

Domen i IP adresa;
Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupilo našem sajtu;
Vreme pristupa i dužinu posete;
Strane koje posećujete;
Ukoliko ste posetili naš web sajt sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta;
Ukoliko nam sami prosledite informacije.
Portal neće prodavati, trgovati, iznajmljivati ili davati Vaše lične podatke trećoj strani ni pod kojim uslovima.

Svako prikupljanje podataka korisnika bice sprovedeno u skladu sa politikom privatnosti i vazecim propisima o zastiti podataka o licnosti.

PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sve promene politike privatnosti će biti zabeležene ovde, tako da posetioci naših stranica uvek znaju koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima ih delimo s trećom stranom.

MERE U SLUCAJU KRSENJA USLOVA KORISCENJA

U slučaju spora Udruženje 321 Srbija i Korisnik pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim putem primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja Udruženja 321 Srbija u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće dostupni na Portalu korisniku u svakom trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Portal koristite na sopstveni rizik. Udruženje 321 Srbija ne može biti odgovorno za bilo koju štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja nastane usled korišćenja ili je povezana sa korišćemnjem Portala.

Scroll to Top