321 SRBIJA PROJEKTI

Projekat „321 KIDS“ pruža seriju edukativnih radionica za emocionalno osnaživanje dece i mladih. Za uzrast 7-12 godina, predavanja i radionice se fokusiraju na otkrivanje potencijala, podsticanje talenata i brigu o sebi.  Projakat obuhvata  i tehnike učenja s razumevanjem, mapiranju gradiva, fokusu na ključne reči i ponavljanju po matrici. Za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, interaktivne radionice pomažu sbakom učesniku u odabiru najadekvatnije srednje škole. Važno je naglasimo da je učešće roditelja i zaposlenih u školstvu jednako važno kako bi i oni mogli da razumeju, a onda i pomognu deci i mladima u osnaživanju, podsticanju volje i ostvarivanju ciljeva.

Ciljna grupa kojo je projekat namenjen:

 • Deca uzrasta od 7 do 14 godina 
 • Zaposleni u školstvu i predstavnici saveta roditelja 

 

Očekivani rezultati programa „321 KIDS“ imaće značajan uticaj na kvalitet života u lokalnoj zajednici dugoročno gledano. Kroz emocionalno osnaživanje, otkrivanje potencijala i podsticanje talenata, deca i mladi će razvijati samopouzdanje i samouverenost, što će istovremeno doprineti poboljšanju njihovih uspeha u školi u budućem radnom okruženju. Program takođe podstiče saradnju između učenika, roditelja i zaposlenih u školstvu, što će jačati veze u zajednici i stvarati podršku za decu i mlade u njihovom razvoju i postignućima. Radionice koje će se održati:

 1. Pokaži mi koliko mogu– emocionalno osnaživanje, otkrivanje potencijala talenata i briga o sebi

(ciljna grupa – deca 7 do 14 godina, predstavnici saveta roditenja, pedagozi, psiholozi, učitelji i razredne starešine)

2.Nauči me da učim – tehnike za učenje sa razumevanjem kroz interaktivnѕ radionicu koja podrazumeva mapiranje zadatog gradiva, fokus na ključne reči, ponavljanje po matrici i niz alatki za brže savladavanje gradiva

(ciljna grupa – deca 7 do 14 godina, predstavnici saveta roditenja, pedagozi, psiholozi, učitelji i razredne starešine)

 1. Želim da znam šta želim – prva tvoja odluka ka sigurnoj budućnosti – Kako odabrati najbolju srednju školu u odnosu na želje i mogućnosti – Razgovor o različitim obrazovnim programima i mogućnostima. Praktični saveti za razmatranje interesovanja i ciljeva u odabiru srednje škole. Tribini će prisustvovati gosti iz srednjih škola i studenti koji će podeliti svoja iskustva i savete.

(ciljna grupa – 7. i 8. razred, predstavnici saveta roditelja, pedagozi, psiholozi i razredne starešine).

 

PROJEKAT: OSNAŽENA ŽENA, JAČA PORODICA
„Osnažena žena – jača porodica“, inicijativa koja ima za cilj unapređenje ekonomskog položaja žena u društvu i pružanje podrške njihovim porodicama kroz niz aktivnosti sprovedenih u 10 opština širom Srbije. Kroz edukacije, radionice i predavanja, želimo ženama pružiti neophodne alate i znanja kako bi postale ekonomski nezavisne, ali i kako bi se ojačala psiho-socijalna podrška porodicama, posebno u ruralnim sredinama gde su žene često stub porodice i ključni faktor u porodičnom biznisu, naročito u sektorima turizma i poljoprivrede.

Ciljevi projekta:

 • Jačanje ekonomskog položaja žena: Kroz edukacije o apliciranju za sredstva, pisanju biznis planova i informisanju o podršci koju pružaju država i Privredna komora Srbije (PKS), cilj je osnažiti žene da postanu preduzetnice, pokrenu ili unaprede svoje poslovne ideje i postanu ekonomski samostalne.
 • Psiho-socijalno jačanje porodica: Osim ekonomske podrške, želimo pružiti podršku ženama kao stubovima porodice, posebno u manjim sredinama, gde su često izložene pritiscima i izazovima porodičnog poslovanja. Kroz radionice i aktivnosti, želimo ojačati njihove veštine upravljanja stresom, komunikacije i rešavanja konflikata kako bi se poboljšala porodična dinamika i unapredila kvaliteta života.

Aktivnosti projekta:

 • Edukativne radionice o biznis planiranju, finansijskom upravljanju i apliciranju za sredstva.
 • Predavanja o podršci države i PKS-u za preduzetnice i žene u biznisu.
 • Psiho-socijalne radionice o upravljanju stresom, komunikaciji i rešavanju konflikata.
 • Individualna podrška i mentorstvo za žene u razvoju poslovnih ideja i unapređenju porodičnog biznisa.

Pridružite nam se!

Pozivamo sve žene iz ruralnih i urbanih sredina da se pridruže našoj kampanji „Osnažena žena – jača porodica“ i zajedno radimo na izgradnji ekonomski stabilnijeg i psiho-socijalno podržavajućeg okruženja za sve nas. Vaša aktivna participacija je ključna za ostvarenje ciljeva projekta i stvaranje bolje budućnosti za vas i vaše porodice. Kontaktirajte nas da saznate kako možete učestvovati i doprineti ostvarenju naših ciljeva.

PROJEKAT MATURITAS: Podrška za seniore

Projekat „MATURITAS – Podrška za seniore“ ima izuzetnu važnost u današnjem društvu iz nekoliko ključnih razloga:

Inkluzija u digitalno doba: Uvođenje starijih osoba u svet digitalnih tehnologija kroz fazu „Poveži se“ omogućava im da ostanu korak u korak sa savremenim načinom života. Kroz obuku o korišćenju digitalnih alata, socijalnih mreža i bezbednosti na internetu, starije osobe stiču veštine koje im omogućavaju lakši pristup informacijama, komunikaciju sa porodicom i prijateljima, kao i samostalnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Socijalizacija i aktivno učešće: Faza „Druži se“ doprinosi poboljšanju mentalnog i emocionalnog blagostanja starijih osoba kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti poput izleta, poseta kulturnim događajima i tematskih večeri. Ovo im pruža priliku da se druže, razmene iskustva, ali i da ostanu aktivni i uključe se u život zajednice, što pozitivno utiče na njihovo opšte zdravlje i kvalitet života.

Podrška i solidarnost među vršnjacima: Faza „Zbliži se“ promoviše solidarnost među seniorima kroz njihovo povezivanje prema interesovanjima i potrebama. Ova međusobna podrška omogućava im da dele svoja iskustva, savete i resurse, što stvara osećaj zajedništva i pripadnosti, a istovremeno osnažuje njihovu sposobnost da se međusobno podrže i pomognu.

Ukupno, ovaj projekat ne samo da pruža praktičnu podršku starijim osobama u savladavanju digitalnih izazova i povećanju socijalne interakcije, već takođe promoviše važnost njihovog aktivnog učešća u društvu i jača njihove veze sa zajednicom, čineći ih vitalnim i ravnopravnim članovima društva.

PROJEKTI I INICIJATIVE iz oblasti zaštite životne sredine – 321 EKO

„Posadi sada, za zdrava pluća grada“, inicijativa koja ima za cilj obnavljanje postojećih zelenih površina i restauraciju devastiranih područja u našem gradu. Ovaj projekat predstavlja spoj zajedničkog delovanja lokalne zajednice i opštine, težeći ka unapređenju kvaliteta životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Ciljevi projekta:

 • Obogaćivanje biljnog fonda: Kroz sadnju novih biljaka i drveća na postojećim zelenim površinama i onima koje su pretrpele devastaciju, cilj je povećati biodiverzitet i doprineti očuvanju prirodne ravnoteže u našem gradu.
 • Poboljšanje kvaliteta životnog ambijenta: Zeleni pojas u gradu igra ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha, smanjenju buke, regulaciji temperature i pružanju prostora za rekreaciju i relaksaciju. Ovaj projekat teži stvaranju prijatnijeg i zdravijeg okruženja za sve građane.
 • Podizanje svesti o važnosti očuvanja prirode: Aktivno uključivanje lokalne zajednice u proces obnavljanja zelenih površina podstiče svest građana o značaju očuvanja životne sredine i negovanja prirodnih resursa za buduće generacije.

Aktivnosti projekta:

 • Identifikacija lokacija za obnovu: Analizom postojećih zelenih površina i identifikacijom područja koja zahtevaju obnovu, određujemo prioritetna područja za akciju.
 • Priprema zemljišta i sadnja: Kroz saradnju sa stručnjacima za hortikulturu i volonterskim radom lokalne zajednice, pripremamo zemljište i sprovodimo sadnju novih biljaka i drveća.
 • Edukativne aktivnosti: Organizacija radionica, predavanja i aktivnosti na terenu za građane svih uzrasta s ciljem podizanja svesti o važnosti očuvanja životne sredine i aktivnom uključivanju u akcije obnove.
 • Monitoring i održavanje: Nakon sadnje, pružamo podršku održavanju zelenih površina i praćenju njihovog rasta i razvoja kako bismo osigurali dugoročni uspeh projekta.

Pridružite nam se!

Ako želite da doprinesete zdravlju i lepoti našeg grada, pridružite nam se u akciji „Posadi sada, za zdrava pluća grada“. Vaša podrška i angažman su od ključnog značaja za ostvarenje naših ciljeva i stvaranje bolje budućnosti za sve nas. Kontaktirajte nas da saznate kako možete učestvovati i zajedno stvoriti zeleniju i zdraviju sredinu u kojoj živimo.

Projekat: Odvoji, odloži, drugima predloži – pravilno odlaganje elektronskog otpada

„Odvoji, odloži, drugima predloži“, inicijativa koja ima za cilj promovisanje pravilnog odlaganja elektronskog otpada u saradnji sa vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Kroz ovu akciju, težimo prikupljanju elektronskog otpada iz naših domova i obrazovnih ustanova, sa krajnjim ciljem osiguranja ekološki odgovornog postupanja sa ovim otpadom i korišćenja sredstava dobijenih od recikliranja za realizaciju projekata od značaja za našu lokalnu zajednicu.

Ciljevi projekta:

 • Smanjenje negativnog uticaja elektronskog otpada na životnu sredinu: Pravilno odlaganje elektronskog otpada ključno je za sprečavanje zagađenja vazduha, vode i zemljišta, te zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.
 • Edukacija i podizanje svesti o reciklaži: Kroz aktivnosti sprovedene u saradnji sa vrtićima, osnovnim i srednjim školama, težimo edukaciji dece, mladih i njihovih roditelja o značaju reciklaže elektronskog otpada i njenom pozitivnom uticaju na životnu sredinu.
 • Podsticanje aktivnog učešća građana: Kroz organizaciju akcija prikupljanja elektronskog otpada, motivišemo građane da se aktivno uključe u proces reciklaže i doprinesu zaštiti životne sredine.
 • Realizacija projekata od značaja za lokalnu zajednicu: Sredstva dobijena od prodaje recikliranog elektronskog otpada biće uložena u projekte koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta života u našoj opštini, kao što su obnova javnih prostora, podrška socijalno ugroženim grupama, ili promocija održivih praksi.

Aktivnosti projekta:

 • Organizacija edukativnih radionica o pravilnom odlaganju elektronskog otpada u školama i vrtićima.
 • Postavljanje kontejnera za prikupljanje elektronskog otpada na javnim mestima i u obrazovnim ustanovama.
 • Sprovođenje akcija prikupljanja elektronskog otpada u saradnji sa lokalnom zajednicom.
 • Reciklaža prikupljenog elektronskog otpada i upotreba sredstava dobijenih od prodaje za realizaciju projekata od značaja za opštinu.

Pridružite nam se!

Pozivamo sve građane, škole, vrtiće i lokalne organizacije da se pridruže našoj akciji „Odvoji, odloži, drugima predloži“ i zajedno doprinesemo očuvanju životne sredine i boljoj budućnosti naše zajednice. Vaša podrška je ključna za uspeh projekta i ostvarenje naših ciljeva. Kontaktirajte nas da saznate kako možete učestvovati i zajedno stvoriti čistiju i zdraviju sredinu za sve nas.

PROJEKAT 321 ZED – Zamke koje sa sobom nosi digitalni svet

„321 ZED – Zamke koje sa sobom nosi digitalni svet“, projekat koja ima za cilj edukaciju zaposlenih u školstvu, roditelja i dece o efikasnoj komunikaciji i bezbednosti u digitalnom okruženju. Kroz interaktivne tribine i radionice, želimo podići svest o direktnim i indirektnim opasnostima koje se kriju u digitalnom svetu, sa posebnim fokusom na generaciju Z, koja je prva generacija rođena u eri interneta.

Ciljevi projekta:

 • Podizanje svesti o opasnostima digitalnog sveta: Kroz interaktivne tribine širom Srbije, želimo informisati zaposlene u školstvu, predstavnike saveta roditelja i predstavnike dečijeg parlamenta o različitim opasnostima koje se mogu susresti na internetu, uključujući cyberbullying, neprimeren sadržaj, online prevare i ostale rizike.
 • Edukacija o efikasnoj komunikaciji: Pored upoznavanja sa opasnostima, želimo pružiti praktične savete i alate za efikasnu komunikaciju u digitalnom svetu, kako među vršnjacima, tako i između dece i njihovih roditelja i nastavnika.
 • Prevencija i zaštita: Kroz edukaciju o bezbednosnim merama i pravilima ponašanja na internetu, težimo unapređenju bezbednosti dece i mladih u digitalnom okruženju, kako bi se smanjila mogućnost izloženosti rizicima i negativnim uticajima.

Aktivnosti projekta:

 • Interaktivne tribine o digitalnoj bezbednosti i efikasnoj komunikaciji, održane u školama širom Srbije.
 • Radionice sa praktičnim primerima i vežbama kako bi se učesnicima pružila konkretna znanja i veštine za sigurno i odgovorno ponašanje na internetu.
 • Izrada edukativnih materijala i resursa za dalju distribuciju i podršku u edukaciji o digitalnoj bezbednosti.
 • Praćenje i evaluacija efekata projekta kako bi se osiguralo postizanje željenih ciljeva i unapređenje daljih aktivnosti u oblasti digitalne sigurnosti.

Pridružite nam se!

Pozivamo sve zainteresovane zaposlene u školstvu, roditelje i decu da se pridruže našim interaktivnim tribinama i radionicama i zajedno doprinesemo stvaranju sigurnijeg i odgovornijeg digitalnog okruženja za sve nas. Vaša podrška i aktivno učešće su ključni za uspeh projekta i zaštitu naše dece od opasnosti digitalnog sveta. Kontaktirajte nas da saznate više o našim aktivnostima i kako možete učestvovati.

Scroll to Top